Tagged with Cao Văn Thức

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Cao Văn Thức Phó bảng là một kết quả đạt được của một số cử nhân dự khoa thi Hội dưới thời nhà Nguyễn. Lâu nay có nhiều quan niệm khác nhau về loại bằng cấp này, có người thì cho rằng Phó bảng là một học vị riêng biệt và thấp hơn Tiến sĩ; … Tiếp tục đọc

Sự thật vụ án Lê Văn Duyệt

Sự thật vụ án Lê Văn Duyệt

Cao Văn Thức   Nguyên nhân thật sự của vụ án Lê Văn Duyệt là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn. Ông sinh năm 1763, tại vòm Trà Lọt, thuộc làng Hoà Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). … Tiếp tục đọc