Tagged with Cao Văn Thức

Sự thật vụ án Lê Văn Duyệt

Sự thật vụ án Lê Văn Duyệt

Cao Văn Thức   Nguyên nhân thật sự của vụ án Lê Văn Duyệt là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn. Ông sinh năm 1763, tại vòm Trà Lọt, thuộc làng Hoà Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). … Tiếp tục đọc