Tagged with Càn Long

Càn Long tiếp kiến vua Quang Trung

Càn Long tiếp kiến vua Quang Trung

BÃO KIẾN HAY BÃO TẤT? Nguyễn Duy Chính LỜI MỞ ĐẦU Khi còn ở bậc trung học, đọc quốc sử về thời đại Tây Sơn, người viết không khỏi bẽ bàng khi vua Quang Trung khi sang Tàu phải “ôm gối” vua Càn Long trước mặt văn võ bá quan, mà nhiều sử gia giải … Tiếp tục đọc