Tagged with ba tư

Lịch sử phái Assassin

Lịch sử phái Assassin

Bernard Lewis Người dịch: Võ văn Lượng Pháo đài Alamut Bernard Lewis (31/05/1916 tại London, Anh) là một sử gia người Mỹ-Anh, nhà đông phương học và nhà bình luận chính trị, là Giáo sư danh dự của Học viện Near Eastern tại Đại học Princeton. Ông chuyên về lịch sử của Hồi giáo và … Tiếp tục đọc