Tagged with Asean

Quá trình Việt Nam gia nhập Asean

Quá trình Việt Nam gia nhập Asean

Trần Thị Nhân Duyên Ngày 28/7/1995, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei Darussalam, hình ảnh lá cờ Việt Nam bay phất phới trong tiếng Quốc ca hùng tráng đã đánh dấu một trang sử mới đối với nước ta cũng như khu vực Đông Nam Á – Việt Nam chính thức trở thành … Tiếp tục đọc