Tagged with afganistan

Sara Khitta – Đơn vị Đỏ – Đặc nhiệm Taliban

Sara Khitta – Đơn vị Đỏ – Đặc nhiệm Taliban

Rơm Ba – Khi nhắc tới các lực lượng đặc biệt, điều gì xuất hiện trong đầu bạn ? Seal? Mũ nồi xanh ? Lực lượng Delta? SAS của Anh? hay Spetznaz của Nga ? Những người đàn ông với thân hình lực sĩ Hy Lạp, với những kỷ năng thượng thừa trên chiên trường, … Tiếp tục đọc