Tagged with yên định

Yên Định xưa

Yên Định xưa

  Khổng Đức Thiêm  Yên Định là một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Gần hai ngàn năm trước, đây là vùng đất tạo nên các huyện Tư Phố và Vô Biên thuộc quận Cửu Chân, sau đó đổi tên là các huyện Quan An và Ninh Duy. Thời thuộc Đường hai huyện trên hợp lại … Tiếp tục đọc