Tagged with ww II

Michael Wittmann

Michael Wittmann

  Michael Wittmann (22 tháng 4, 1914 – 8 tháng 8, 1944) là một sĩ quan thuộc lực lượng tăng thiết giáp Waffen-SS của quân đội Đức Quốc Xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai nổi tiếng vì lập được nhiều chiến công xuất sắc và được vinh dự trao huân chương Huân chương … Tiếp tục đọc