Tagged with Vũ Hải

Vũ Hải- Anh hùng chống Nguyên Mông

Vũ Hải- Anh hùng chống Nguyên Mông

Vũ Ngọc Phương  Vũ Hải  sinh năm Giáp Ngọ (1258) hy sinh năm Mậu Tý (1288) khi mới có 30 tuổi, trong trận chiến trên cửa biển Đại Bàng đánh Ô Mã Nhi. Vũ Hải sinh cùng năm với Hoàng Thái tử Trần Khẩm sau lên ngôi là Trần Nhân Tôn Hoàng đế và Hưng … Tiếp tục đọc