Tagged with Vụ án Yên Bái

Vụ án Yên Bái- Không thành công thì thành nhân

Vụ án Yên Bái- Không thành công thì thành nhân

Trần Gia Phụng 1. Hoàn Cảnh Chính Trị Vào đầu Thế Kỷ 20 Từ khi Pháp đặt nền đô hộ năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu chống Pháp giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong … Tiếp tục đọc