Tagged with việt nam sử lược

Tác phẩm Việt Nam Sử Lược- Thăng trầm theo dòng thời gian

Tác phẩm Việt Nam Sử Lược- Thăng trầm theo dòng thời gian

                                                       Nguyễn Văn Nghệ       Tác phẩm Việt Nam sử lược được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1920, tính đến nay đã được 96 năm. Trong khoảng thời gian ấy chúng ta cùng nhìn lại  những bước thăng trầm của nó.        Trước tháng  7 năm 1954.      Tuy chưa được tận … Tiếp tục đọc

Học giả Trần Trọng Kim

Học giả Trần Trọng Kim

Trần Văn Chánh Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần … Tiếp tục đọc