Tagged with Ung Chính

Luận về hoàng đế Ung Chính

Luận về hoàng đế Ung Chính

Hoàng đế Ung Chính (1678 – 1735) Trích từ sách : Luận anh hùng Tác giả : Dịch Trung Thiên Dịch : Vũ Ngọc Quỳnh Cha con như vậy   Vào giờ Tý ngày hai mươi ba tháng tám (năm 1735), năm Ung Chính thứ tám, Đại Thanh Thế Tông tiên hoàng đế Ái Tân … Tiếp tục đọc