Tagged with truyền thuyết

Thử phân biệt truyền thuyết và lịch sử

Thử phân biệt truyền thuyết và lịch sử

Võ Phúc Châu Truyền thuyết và lịch sử có phải là một?  1.1. Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng từng khẳng định: “Truyền thuyết không phải là lịch sử”[1]. Đặng Văn Lung cũng nhấn mạnh: “Nói chung, những người nghiên cứu đều biết rằng, truyền thuyết là truyền thuyết, lịch sử là lịch sử, … Tiếp tục đọc