Tagged with trung hoa

Con Đường Tơ Lụa của thế kỷ 21: một trật tự mới của Trung Hoa

Con Đường Tơ Lụa của thế kỷ 21: một trật tự mới của Trung Hoa

Trần Trung Tín Vào ngày 14 tháng 5, 2017 vừa qua, tại Bắc Kinh, đã có hai mươi chín vị nguyên thủ và đại diện của hơn 130 quốc gia tham dự hội nghị Belt and Road Forum for International Cooperation.  Diễn Đàn Vòng Đai và Con Lộ (Belt and Road Forum) đặt trọng tâm … Tiếp tục đọc

Việt Nam và đại nạn Trung Hoa

Việt Nam và đại nạn Trung Hoa

Trần Gia Phụng Việt Nam nằm về phía nam Trung Hoa, một nước lớn so với Việt Nam. Vị trí địa lý nầy là một đại nạn thường trực cho Việt Nam, vì các nhà lãnh đạo Trung Hoa qua mọi thời đại, luôn luôn ỷ thế nước lớn, kiếm cách xâm lăng các nước … Tiếp tục đọc