Tagged with triều thanh

Vụ Kim Đơn Đạo thảm sát hơn 10 vạn dân Mông Cổ cuối triều Thanh

Vụ Kim Đơn Đạo thảm sát hơn 10 vạn dân Mông Cổ cuối triều Thanh

Đăng Phạm Năm Quang Tự thứ 17 (1891), ở vùng Nhiệt Hà (tỉnh cũ nay không còn của Trung Quốc) gần khu vực Nội Mông Cổ, xảy ra một vụ biến loạn cực lớn. Một số giáo phái bí mật của người Hán – nổi tiếng nhất là Kim Đơn Đạo (Jindandao) – đã tổ … Tiếp tục đọc

Thanh binh nhập quan

Thanh binh nhập quan

Nguyễn Duy Chính LỊCH SỬ Triều Minh khởi đầu khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đuổi được người Mông Cổ lên ngôi hoàng đế năm 1368, niên hiệu Hồng Võ và chấm dứt khi vua Tư Tông, niên hiệu Sùng Trinh thắt cổ chết năm 1644, tổng cộng 276 năm bao gồm 18 đời. … Tiếp tục đọc