Tagged with triều lê

Nguyễn Trãi có mặt trong hội thề Lũng Nhai hay không?

Nguyễn Trãi có mặt trong hội thề Lũng Nhai hay không?

Lê Văn Viện Đến nay, đa số các ý kiến cũng như các bộ sử lớn khi đề nói đến danh sách 18 người cùng Lê Lợi cắt máu ăn thề tại hội thề Lũng Nhai năm 1416 thề quyết đánh đuổi giặc Minh giành lại độc lập cho đất nước đều nhắc tới cái … Tiếp tục đọc

Lời thề Lũng Nhai

Lời thề Lũng Nhai

Hoàng Xuân Hãn Kề phía Nam thị-xã Thanh-hoá, có làng Kiều-đại, là quê-ngoại của Lê Duy-Bang, thuộc dòng thứ sáu anh ruột Lê Lợi. Năm 1556, dòng Lê Lợi dứt, chúa Trịnh Kiểm tìm Duy-Bang ở đó, bèn lập làm vua để chống Mạc : tức là Anh-tông. Vì vậy, Kiều-đại trở thành quý-hương của … Tiếp tục đọc

Hoàng hậu Ngọc Trần

Hoàng hậu Ngọc Trần

Hùng Hoàng Hoàng hậu Ngọc Trần là vợ cả của vua Lê Lợi. Sau khi kết hôn với Lê Lợi, Ngọc Trần sớm hôm gánh vác việc thu xếp trang trại, coi sóc sản xuất, cấy trồng. Về sau, khi Lê Lợi dựng cờ dấy nghĩa, mộng thấy một vị thần yêu cầu hiến tế, … Tiếp tục đọc