Tagged with trang phục cổ truyền

Vài điều về những bức tranh trong sách Đại Lễ Phục Việt Nam thời Nguyễn

Vài điều về những bức tranh trong sách Đại Lễ Phục Việt Nam thời Nguyễn

S.H thực hiện Mới đây có một số bài báo viết về quyển sách Đại Lễ Phục Việt Nam thời Nguyễn do tác giả Trần Đình Sơn biên soạn, nhưng thông tin có vẻ chưa đầy đủ qua các bài báo đó. Và nhiều người, nhất là các đạo diễn phim ảnh và sân khấu vẫn muốn … Tiếp tục đọc