Tagged with Trần Quang Đức

Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn hóa trang phục cung đình Việt Nam

Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn hóa trang phục cung đình Việt Nam

Trang phục cung đình Nhà Nguyễn Trần Quang Đức  1. Tư tưởng đế vương “Trung Quốc thịnh cường, ngoại di chấn điệp”(Đại Việt Lam sơn Dụ lăng bi – Di tích Lam Kinh. Ảnh: Trần Quang Đức Theo quy luật sáng tạo văn hóa, lại trên tinh thần tự chủ, chủ động xây dựng đất … Tiếp tục đọc