Tagged with tính chính danh của chính quyền Hàn Quốc

Tại sao Hàn Quốc không thất bại trong chiến tranh Triều Tiên? Một góc nhìn từ tính chính danh

Tại sao Hàn Quốc không thất bại trong chiến tranh Triều Tiên? Một góc nhìn từ tính chính danh

Hiệp định đình chiến ký giữa phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm. Hàn Quốc không chịu ký vì xem đây là sự chia cắt đất nước lâu dài Trí Minh Hoàng / ncls group Ngày 25/6 là kỷ niệm tròn 70 năm cuộc chiến tranh đã chia cắt bán đảo … Tiếp tục đọc