Tagged with timurid

Cuộc chinh phạt của người Mông Cổ

Cuộc chinh phạt của người Mông Cổ

Trích từ “Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World” Tác giả  Justin Marozzi Lưu Quang biên dịch Cuộc chinh phạt của người Mông Cổ, mà các sử gia thường thích mô tả là “đã đảo lộn thế giới”, bắt đầu năm 1206. Sau khi chinh phục và thống nhất các bộ lạc hiếu chiến của … Tiếp tục đọc