Tagged with thuyền nhân việt nam

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Người Việt tị nạn tại Hương Cảng

Tiêu “Bắt đầu từ nay” “Pất lầu tùng lai” là cách phát âm cụm từ 不漏洞拉  (HV: bất lậu động lạp) trong tiếng Quảng Đông của người Hương Cảng. Bổn thân cụm từ nầy không có nghĩa mà nó chỉ là cách phát âm theo giọng địa phương của người Hương Cảng cụm từ “Bắt-đầu-từ-nay” trong tiếng … Tiếp tục đọc

Sự kiện thuyền nhân Việt Nam sau 1975

Sự kiện thuyền nhân Việt Nam sau 1975

Nguyễn Quốc Cường Trong một tập tài liệu ấn hành vào năm 2000, mang tựa đề “The State of the World’s Refugees 2000, 50 years of Humanitarian Action,” viết về tình trạng tị nạn thế giới, để đánh dấu 50 năm hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Bà Sadako Ogata, Cao Ủy Trưởng … Tiếp tục đọc