Tagged with thần thoại

Cuốn sách của thần Thoth (Thần thoại Ai Cập)

Cuốn sách của thần Thoth (Thần thoại Ai Cập)

Chàng mở hộp vàng và tìm thấy cuốn sách của Thoth.

Chàng mở cuốn sách và đọc một trang, ngay lập tức chàng đã yểm bùa được cả bầu trời, mặt đất, vực thẳm, núi biển, và chàng hiểu được ngôn ngữ của các loài chim, cá, và muông thú. Đọc trang thứ hai, chàng thấy mặt trời đang tỏa sáng trên bầu trời với trăng tròn và những ngôi sao, chàng thấy hình dáng tuyệt vời của các vị thần; ma thuật kỳ diệu tới mức những con cá nhảy lên từ nơi tối tăm nhất của biển sâu. Bởi vậy, chàng biết rằng những điều vị tư tế nói là sự thật. Tiếp tục đọc