Tagged with Thạch Động Hà Tiên

Thạch Động Hà Tiên và những câu chuyện thực hư

Thạch Động Hà Tiên và những câu chuyện thực hư

Patrice Trần Văn Mãnh A/ Vị trí và hình thể Thạch Đông Hà Tiên: Thầy cô và các bạn thân mến, nói đến địa danh, thắng cảnh Thạch Động thì không còn gì xa lạ đối với người Hà Tiên chúng ta, chẳng những thế mà đa số du khách các nơi khác cũng đều … Tiếp tục đọc