Tagged with tàu buồm

Kỷ tàu buồm ở Châu Âu

Kỷ tàu buồm ở Châu Âu

Biên dịch : hongsonvh Giới thiệu về chiến thuật hải quân kỷ Tầu Buồm Chiến thuật hải quân trong trong kỷ tầu buồm đã được sử dụng từ những năm 1600 trở đi khi tầu buồm thay thế tầu Galley sử dụng máy chèo. Chúng được sử dụng cho đến thập niên 1860 khi tàu … Tiếp tục đọc