Tagged with Tào Tháo

Tào Tháo: chân dung lịch sử và hình tượng văn học

Tào Tháo: chân dung lịch sử và hình tượng văn học

Nguyễn Đình Minh Tào Tháo là nhân vật lịch sử Trung quốc thời tam quốc. Xung quanh nhân vật này có không biết bao nhiêu câu chuyện bàn cãi. Nổi lên từ nhiều trăm năm, Tào Tháo là hiện diện của những gì nham hiểm, đa nghi quỷ quyệt. Tào Tháo, đồng thời cũng là … Tiếp tục đọc