Tagged with Suryavarman II

Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II

Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II

Trần Viết Điền Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II hoàn toàn bị chôn vùi tại Đại Việt năm 1150 Sau 65 năm dời đô về Thăng Long, tính từ mốc lịch sử 1010,  các triều vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông đã củng cố và phát triển Đại Việt một cách bền … Tiếp tục đọc