Tagged with sử thi Gilgamesh

Gilgamesh – Thiên sử thi đầu tiên của nhân loại

Gilgamesh – Thiên sử thi đầu tiên của nhân loại

Hà Thanh Vân Thiên sử thi Gilgamesh và vùng đất Lưỡng Hà Hegel cho rằng sử thi xuất hiện trong lịch sử văn minh nhân loại “vào cái thời kỳ trung gian trong đó một dân tộc thoát khỏi tình trạng mê muội của nó và cảm thấy tinh thần của nó thức tỉnh bắt … Tiếp tục đọc