Tagged with SHINZO ABE

<strong><em>Ngẫm nghĩ về cái chết</em></strong>

Ngẫm nghĩ về cái chết

Kỳ Thanh Tháng 9 – 2022, thế giới đã chứng kiến hai quốc tang ở hai quốc gia quân chủ lập hiến, đều lấy Mặt Trời làm biểu trưng cho đất nước, cho dân tộc mình. Phía đông là nước Nhật: hậu duệ của Thái Dương Thần Nữ “mặt trời sáng tỏa Phương Đông”, với … Tiếp tục đọc