Tagged with Saigo Takamori

Samurai chân chính cuối cùng: Saigo Takamori

Samurai chân chính cuối cùng: Saigo Takamori

Shinden114 – Japan Info Những năm đầu thập niên 2000 khi tôi đang còn học trung học, tôi có vài sự chọn cho môn ngoại ngữ. Ban đầu, tôi muốn học tiếng Đức bởi tôi có rất nhiều người thân ở Đức. Nhưng khi phát hiện ra rằng trường tôi không dạy tiếng Đức, tôi … Tiếp tục đọc