Tagged with quyền lực mềm

Ảo tưởng về sức mạnh Trung Quốc

Ảo tưởng về sức mạnh Trung Quốc

David Sambaugh Nguyễn Văn Nhã dịch Sự thông thái qui ước cho rằng cỗ xe khổng lồ Trung Quốc không thể bị chặn lại, và thế giới phải điều chỉnh theo thực tế của người khổng lồ Á châu này, với tư cách là một cường quốc thế giới. Những nhà tiên tri về sự nổi … Tiếp tục đọc