Tagged with quốc xã

Vài trang hồ sơ chủ nghĩa Phát Xít Đức

Vài trang hồ sơ chủ nghĩa Phát Xít Đức

Nguyễn Hải Hoành I. CON NGƯỜI HITLER Có thể nói không có Hitler thì không có chủ nghĩa phát xít Đức. Cho nên trước hết phải xem xét con người Hitler. Hitler (1889-1945) là con một chủ hiệu nhỏ ở thành phố Bruno nước Áo. 14 tuổi cha chết, dăm năm sau thì mẹ chết. … Tiếp tục đọc

Michael Wittmann

Michael Wittmann

  Michael Wittmann (22 tháng 4, 1914 – 8 tháng 8, 1944) là một sĩ quan thuộc lực lượng tăng thiết giáp Waffen-SS của quân đội Đức Quốc Xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai nổi tiếng vì lập được nhiều chiến công xuất sắc và được vinh dự trao huân chương Huân chương … Tiếp tục đọc