Tagged with quân tử

Tư cách và thái độ người quân tử

Tư cách và thái độ người quân tử

• Chỉ cầu ở mình, không cầu ở người . • Giữ vững chính nghĩa, không cố chấp điều tín nhỏ nhặt . • Giữ vững tư cách khi gặp hoạn nạn . • Lo không đạt được đạo chứ không lo không lo nghèo. • Ăn gạo xấu, uống nước lã mà thấy vui; … Tiếp tục đọc

Khổng Tử nói

Khổng Tử nói

“Khổng Tử nói: Này ngươi Do [tên tục của Tử Lộ: Trọng Do], ngươi có nghe về sáu đức tính, và sáu điều che lấp hay chưa? Thưa rằng: Chưa hề. Hãy ngồi lại đây ta bảo cho biết: Chuộng điều nhân mà không ham học thì mối che lấp là ngu muội. Chuộng nết … Tiếp tục đọc