Tagged with Poleponeus

Lịch sử quan hệ quốc tế cổ đại (bài 1)

Lịch sử quan hệ quốc tế cổ đại (bài 1)

PHẦN 1 : LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG THẾ GIỚI HY LẠP CỔ ĐẠI – PHƯƠNG TÂY Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Từ thế kỉ thứ VIII trước công nguyên ở phương Tây bắt đầu hình thành những nhà nước có giai cấp đầu tiên dưới hình thức những thành bang hay quốc gia thành … Tiếp tục đọc