Tagged with Picasso

Picasso: Cái giá của một thiên tài

Picasso: Cái giá của một thiên tài

Sergei Alpha Ngày 8-4-1973, họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ XX Pablo Picasso qua đời ở tuổi 92, để lại một gia tài khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật và tài sản vật chất. Khi chôn cất họa sĩ, một bức tượng Marie Thérèse – có lẽ là tình yêu lớn nhất của … Tiếp tục đọc