Tagged with Phục Hy

Phục Hy từ huyền thoại tới con người đích thực

Phục Hy từ huyền thoại tới con người đích thực

Hà Văn Thùy   Một nhân vật quan trọng xuất hiện trong quá khứ, được ký ức cộng đồng ghi nhận rồi gửi cho hậu thế qua những câu truyện truyền miệng. Trong quá trình lan truyền, nhân vật có thật được huyền thoại hóa. Với thời gian, để tỏ lòng kính ngưỡng thần tượng … Tiếp tục đọc