Tagged with Phú Thọ

Phú Thọ xưa

Phú Thọ xưa

Khổng Đức Thiêm  Theo những truyền tích và văn bản còn lưu giữ được, dân cư của làng Phú Thọ thời kỳ hoang sơ còn thưa thớt, cư trú tập trung ở các khu vực nhỏ gọi là động gồm: động Tiên – trung tâm của làng (khu vực ga ngày nay), động Cờ (khu … Tiếp tục đọc