Tagged with pháp

Pháp xâm chiếm Việt Nam

Pháp xâm chiếm Việt Nam

 Lịch sử Việt Nam Phạm Quân Khanh – Phạm Thị Tuyết Mai A. Chiến tranh xâm lược (1858 – 1884) Từ thế kỷ 19, hầu hết các thị trường của Pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa đều bị Anh Cát Lợi chiếm hoặc phong toả. Thị trường lớn của Pháp ở Trung Hoa là Vân Nam … Tiếp tục đọc

Pháp xâm lược Bắc Kì

Pháp xâm lược Bắc Kì

ĐÔ ĐỐC JAURÉGUIBERRY VÀ SỰ CHEN LẤN CỦA PHÁP ĐỂ GIÀNH GIỰT BẮC KỲ, 1879 – 1883 Kim Munholland University of Minnesota Ngô Bắc dịch Jaureguiberry Sự quá vãng của các khảo hướng tập trung vào Âu Châu (Eurocentric) của chủ nghĩa đế quốc đã được ăn mừng một cách rộng rãi bởi các sử gia trong … Tiếp tục đọc

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle

Tướng Charles de Gaulle (1890-1970) vị anh hùng và Tổng Thống của nước Pháp Phạm Văn Tuấn Tướng de Gaulle là một nhà lãnh đạo quân sự và một vị chính khách của nước Pháp. Trước Thế Chiến Thứ Hai, ông nổi tiếng là một nhà chiến thuật chủ trương dùng xe thiết giáp phối … Tiếp tục đọc

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte

Phạm Văn Tuấn HOÀNG ĐẾ NAPOLÉON BONAPARTE (1769 – 1821 ) Đối với các binh lính mà ông chỉ huy ngoài mặt trận, Napoléon được gọi bằng một tên thân mến là “Viên Hạ Sĩ nhỏ bé” (the Little Corporal). Napoléon là một vị tướng chỉ cao 1 thước 57 (5 ft 2 in.), chiều … Tiếp tục đọc