Tagged with pháp

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 3

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 3

PHẦN 3: NHỮNG TRẬN HẢI CHIẾN THỜI KÌ CẬN ĐẠI CHÂU ÂU TK 16-19 Biên dịch : hongsonvh Những trận hải chiến tiêu biểu cho chiến thuật dàn thành tuyến – Battle of the line Chiến tranh Anh – Hà Lan Ở cuối thời Trung Cổ và thời kỳ Phục Hưng, nước Anh cũng như các … Tiếp tục đọc

Pháp xâm chiếm Việt Nam

Pháp xâm chiếm Việt Nam

 Lịch sử Việt Nam Phạm Quân Khanh – Phạm Thị Tuyết Mai A. Chiến tranh xâm lược (1858 – 1884) Từ thế kỷ 19, hầu hết các thị trường của Pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa đều bị Anh Cát Lợi chiếm hoặc phong toả. Thị trường lớn của Pháp ở Trung Hoa là Vân Nam … Tiếp tục đọc

Pháp xâm lược Bắc Kì

Pháp xâm lược Bắc Kì

ĐÔ ĐỐC JAURÉGUIBERRY VÀ SỰ CHEN LẤN CỦA PHÁP ĐỂ GIÀNH GIỰT BẮC KỲ, 1879 – 1883 Kim Munholland University of Minnesota Ngô Bắc dịch Jaureguiberry Sự quá vãng của các khảo hướng tập trung vào Âu Châu (Eurocentric) của chủ nghĩa đế quốc đã được ăn mừng một cách rộng rãi bởi các sử gia trong … Tiếp tục đọc

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle

Tướng Charles de Gaulle (1890-1970) vị anh hùng và Tổng Thống của nước Pháp Phạm Văn Tuấn Tướng de Gaulle là một nhà lãnh đạo quân sự và một vị chính khách của nước Pháp. Trước Thế Chiến Thứ Hai, ông nổi tiếng là một nhà chiến thuật chủ trương dùng xe thiết giáp phối … Tiếp tục đọc