Tagged with Phan Huy Lê

Trao đổi với G.S Phan Huy Lê về sử Việt

Trao đổi với G.S Phan Huy Lê về sử Việt

Hà Văn Thùy I.  Ngày 22.2.2017 tại Hà Nội, GS-NGND Phan Huy Lê, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam công bố Thông tin khoa học: “Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam” với ba nội dung: 1. Ghi nhận công lao nhà Nguyễn; 2. Những … Tiếp tục đọc

Lời ai điếu Giáo sư Phan Huy Lê

Lời ai điếu Giáo sư Phan Huy Lê

Hồ Bạch Thảo Thời tôi học tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, qua các chứng chỉ Văn Chương Quốc Âm, Văn Chương Việt Hán, được học tác phẩm của các danh sĩ Phan Huy Ích, Phan Huy Thực, Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh; hiểu được dòng họ Phan Huy đóng góp rất … Tiếp tục đọc

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của       Giáo sư Phan Huy Lê

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của Giáo sư Phan Huy Lê

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đặng Tiến Giản.  Phản biện của Luật gia Lê Ngân  (nhà báo Hà Nội) LNĐ-Năm 1974, trên cơ sở khai thác các di bản đời Tây Sơn mới được phát hiện ở Lương Xá (Chương Mỹ Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) giáo sư … Tiếp tục đọc