Tagged with Phạm Thị Hoài

Vụ Snowden : Xã hội Mỹ sẽ biết cách tự vệ

Vụ Snowden : Xã hội Mỹ sẽ biết cách tự vệ

Noam Chomsky tháng 8-2010 ở Peking Noam Chomsky trả lời phỏng vấn Phạm Thị Hoài dịch Khi tôi dịch bài phỏng vấn này, chính phủ Đức sau nhiều ngày im lặng đã chính thức bày tỏ thái độ phản đối gay gắt việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ NSA thực hiện do thám quy mô lớn … Tiếp tục đọc