Tagged with phạm quỳnh

Ảo tưởng Phạm Quỳnh

Ảo tưởng Phạm Quỳnh

Nguyễn Thị Thu Nguyên “ Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ” Thế hệ tôi rất ít biết về Phạm Quỳnh. Giữa những dư luận lâu đời còn nhiều mập mờ, gần đây, đột ngột trên một số tờ báo, tạp chí như báo Tiền Phong, tạp chí Xưa và Nay có những … Tiếp tục đọc

Nhà văn hoá Phạm Quỳnh

Nhà văn hoá Phạm Quỳnh

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba  “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn.” Đó là câu nói hàm súc và hay nhất khi đánh giá giá trị nhân bản và nghệ thuật lớn lao của tác phẩm này từ một học giả Việt Nam. Câu nói này không những bao hàm một … Tiếp tục đọc