Tagged with Patrice Trần Văn Mãnh

Ao Sen trước lăng Mạc Cửu qua các giai đoạn thời gian (Hà Tiên)

Ao Sen trước lăng Mạc Cửu qua các giai đoạn thời gian (Hà Tiên)

Patrice Trần Văn Mãnh Nói đến lăng Mạc Cửu thì ta không thể không nói tới ba cái ao sen nằm trước ngôi đền thờ các vị công thần họ Mạc. Thực ra thì ba cái ao sen hay nói một cách chính xác thì cái ao sen duy nhất nằm ngay trước mặt đền … Tiếp tục đọc

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

 Patrice Trần Văn Mãnh A/ Nhu cầu thám hiểm vùng Đông Dương: Thầy cô và các bạn thân mến, trong thời kỳ người Pháp chiếm toàn phần miền nam nước Việt Nam (1859: Pháp chiếm Saigon, 1862: Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, 1867: Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, 1874: … Tiếp tục đọc