Tagged with Patrice Trần Văn Mãnh

Những vị công tử và công nương trong gia đình họ Mạc ở Hà Tiên

Những vị công tử và công nương trong gia đình họ Mạc ở Hà Tiên

Mạc Cửu là người khai phá và phát triển ra Vương quốc Hà Tiên, con ông là Mạc Thiên Tích tiếp nối sự nghiệp ông cha với tài năng cả văn lẫn võ, người cũng là chủ soái của Tao Đàn Chiêu Anh Các. Tiếp theo là các ông Mạc Tử Hoàng và Tham tướng Mạc Tử Sanh Tiếp tục đọc

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

 Patrice Trần Văn Mãnh A/ Nhu cầu thám hiểm vùng Đông Dương: Thầy cô và các bạn thân mến, trong thời kỳ người Pháp chiếm toàn phần miền nam nước Việt Nam (1859: Pháp chiếm Saigon, 1862: Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, 1867: Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, 1874: … Tiếp tục đọc