Tagged with parthia

Chiến tranh La Mã-Ba Tư

Chiến tranh La Mã-Ba Tư biên dịch:  hongsonvh Tóm tắt sự kiện 69 BC. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa người Roman và người Parthia khi Lucullus xâm lược miền Nam Armenia. 66-65 BC. Tranh chấp giữa Pompey và Phraates III ở vùng ranh giới Euphrates 53 BC. Người La Mã bị đánh bại tại … Tiếp tục đọc