Tagged with Os Lusíadas

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài Cuối

Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài Cuối

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne chuyển ngữ thơ lục bát THI CA KHÚC X Trong bữa tiệc Téthys đãi các nhà hải hành. Một nàng nhân ngư hát các bài ca tiên tri : Các cuộc thám hiểm chính của các vị Phó Vương Toàn … Tiếp tục đọc