Tagged with Nữ hoàng Tamar

Vương triều Bagrationi — Một thiên niên kỷ quyền lực Thiên Chúa Giáo

Vương triều Bagrationi — Một thiên niên kỷ quyền lực Thiên Chúa Giáo

Jason Ho Vương triều Bagrationi (thường được phiên âm theo tiếng Hy Lạp là Bagratid) là vương triều cai trị nước Georgia gần một thiên niên kỷ. Vương triều này được thành lập trong thời Trung Cổ và cai trị vương quốc cho tới đầu thế kỷ 19, khi vị vua cuối cùng bị người … Tiếp tục đọc