Tagged with nhà minh cướp sách

Lược khảo về thư tịch cổ Việt Nam du nhập vào Trung Quốc

Lược khảo về thư tịch cổ Việt Nam du nhập vào Trung Quốc

Hà Thiên Niên (Đại học Dương Châu, Trung Quốc) Trong quá trình giao lưu văn hóa Trung – Việt, không chỉ riêng thư tịch Trung Quốc du nhập vào Việt Nam mà cũng đã có một số tác phẩm chữ Hán của người Việt Nam ra đời và lưu truyền ở Trung Quốc. Tứ khố tổng … Tiếp tục đọc