Tagged with Nam Phương Hoàng Hậu

Nam Phương Hoàng Hậu

Nam Phương Hoàng Hậu

Nguyễn Văn Lục Câu chuyện một con tem. Cách đây hơn nửa thế kỷ, đúng ra là vào khoảng những năm 1943-1946 gì đó, tôi đang chỉ là một chú bé nhà quê. Thế giới chung quanh tôi chỉ có mẹ và mấy chị. Nhưng không nhớ bằng cách nào, tôi được nhìn thấy hình … Tiếp tục đọc