Tagged with Lý Thái Tổ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 7

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 7

Lý Thái Tổ khởi nghiệp [1010-1028]  (Tiếp theo)         Hồ Bạch Thảo                                                                        Niên hiệu: Thuận Thiên:1010-1027        Về lãnh vực … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 8

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 8

Lý Thái Tổ khởi nghiệp [1010-1027] Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thuận Thiên:1010-1027   Gạt ra ngoài những lời sấm ký về việc vua Lý Thái Tổ thay họ Lê lên ngôi:                            “Thụ căn diểu diểu,                              Mộc biểu thanh thanh. Hòa Đao mộc lạc, Thập tử thành…..” (Gốc rễ nước Nam sâu sâu … Tiếp tục đọc