Tagged with Lịch Sử Thế Giới

50 sự kiện bạn cần biết về Lịch Sử Thế Giới- Phần 10

50 sự kiện bạn cần biết về Lịch Sử Thế Giới- Phần 10

Ian Crofton Trần Quang Nghĩa dịch 46 CHIẾN TRANH VIỆT NAM Việt Nam là cuộc chiến tranh mà người Mỹ thua trận. Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào đông nam Á kéo dài hơn một thập niên, và trong quá trình đó đất nước bị chia rẽ và để lại một di sản đắng cay … Tiếp tục đọc