Tagged with Lê Uy Mục

Những cái chết bi thảm của Vua, Chúa Việt Nam

Những cái chết bi thảm của Vua, Chúa Việt Nam

Nguyen Tai BỊ CHÉM ĐẦU ĐÓNG VÀO CỌC, BÊU NGOÀI CHỢ Mạc Mậu Hợp (1562 – 1592) là vị vua thứ năm của nhà Mạc thời Nam Bắc triều trong lịch sử Việt Nam. Nguyên quán Mạc Mậu Hợp là người xã Cao Đôi, huyện Bình Hà (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, … Tiếp tục đọc