Tagged with lào

Đông Nam Á trên dòng định mệnh

Đông Nam Á trên dòng định mệnh

Phạm Việt Châu I.TỪ BỊ TRỊ TỚI ĐỘC LẬP Tây Ban Nha rồi Mỹ tại Phi-líp-pin, Hòa Lan tại Indonesia, Anh tại Mã Lai và Miến Điện, Pháp tại Việt Nam, Kam-pu-chia và Lào, năm đại diện thực dân Tây phương đã thống trị và tạo nên một khoảng thời gian vô cùng đen tối … Tiếp tục đọc

Quan hệ giữa sử thi Phả Đeng Nang Ày,  chuyện Pháya Khăn Khác (chúa Cóc)  với lễ hội Bun Băng Phay của người Lào

Quan hệ giữa sử thi Phả Đeng Nang Ày, chuyện Pháya Khăn Khác (chúa Cóc) với lễ hội Bun Băng Phay của người Lào

Phan Anh Tú Bài tham gia hội thảo Văn học Lào tháng 12 năm 2006 tại TP. HCM Sử thi Phả Đeng Nang Ày và truyền thuyết về Pháya Khăn Khác là những tác phẩm văn học dân gian của dân tộc Lào. Mặc dù cho đến nay, người ta vẫn chưa biết được gì về tác giả hay … Tiếp tục đọc