Tagged with Kent

Các tiểu quốc ở nước Anh thời Trung Cổ

Các tiểu quốc ở nước Anh thời Trung Cổ

Sự triệt thoái của quân đội La Mã khỏi đất Anh đã đẩy người Britons vào một hoàn cảnh nguy nan bi đát. Họ đã sống được một thời gian thật lâu dài, khoảng gần bốn thế kỷ, không phải màng đến vũ khí – vì chính người La Mã cũng cấm đoán họ, bắt … Tiếp tục đọc